Minoritetsspråk i skolan

Twitter7be0114Min son pratar inte meänkieli och det beror på ointresse från hans sida att lära sig och ren slöhet från mig att försöka med att lära honom det.

Det vore bra om han kunde få lära sig det i skolan men som reglerna tidigare har varit med att man ska grundläggande kunskaper i språket och att man talar det hemma har det känts lönlöst att söka det.

Idag fick jag första medlemstidningen från Tornedalingar i Stockholm och där läste jag i Maja Mellas ledare att lagen om rätt till undervisning i minoritetsspråk är ändrad till det bättre.

Som det står på Stockholm stads webb ”Om du talar något av de nationella minoritetsspråken – samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib – har du rätt till modersmålsundervisning även om du inte talar språket hemma varje dag. ” http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Modersmalsundervisning1/

Det betyder att sonen har rätt till undervisning i Meänkieli och nu är det för mig att ta upp det med skolans rektor hur sonen ska få denna undervisning.

Tack @pajalamaja för informationen. 🙂